برچسب
420095، جمهوری تاتارستان، کازان،
خیابان صعود، ص.100، ساختمان 155.
تکنوپلیس "Himgrad"
نمودار
حالت عملیات: دوشنبه تا جمعه 8: 00-17: 00
FA | RU | EN
بخش فروش
بخش فروش:
+ 7 (843) 295-35-16
vniius.4lab@mail.ru
بخش مالی
بخش مالی:
+ 7 (843) 253-69-76
scully1972@mail.ru
حسابداری
حسابداری:
+ 7 (843) 212-57-30
nng1979@mail.ru

تماس با ما

420095، جمهوری تاتارستان، کازان،
خیابان صعود، ص.100، ساختمان 155.
تکنوپلیس "Himgrad"

بخش فروش:
+ 7 (843) 295-35-16; vniius.4lab@mail.ru

حسابداری:
+ 7 (843) 212-57-30; nng1979@mail.ru

بخش مالی:
+ 7 (843) 253-69-76; scully1972@mail.ru